INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK 

PRO JUNIORY

Obecně se u mladých lidí objevují podobné ,,překážky" ke štěstí...

  • Snížené sebevědomí, které vede k podceňování vlastních sil
  • Uměle zvýšené sebevědomí, které vede k přeceňování vlastních sil
  • Špatná koncentrace na aktuální činnost
  • Ztráta vnitřní motivace
  • Neúprosné odkládání úkolů